Wereldspel

  • Het Wereldspel is een prachtig non-verbaal instrument cq. diagnosticum waarmee binnen 10-20 minuten bekeken kan worden in hoeverre een kind een taal- of beelddenker is en op welke vlakken er “problemen” zijn (bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of onzekerheid).

    Het kind gaat zelf en vrijuit een dorp bouwen en hoeft daar niks bij te verklaren of uit te leggen.

    Dit is heel effectief bij niet-talige kinderen en bij kinderen met faalangst.

    Het spel is uitsluitend bedoeld als preventief of oriënterend onderzoeksinstrument. De uitkomsten dragen bij tot de totstandkoming van een handelingsplan, zowel op leer- als op sociaal-emotioneel gebied. Ik kan het spel inzetten als onderdeel van een training, maar ook solitair.

    Nieuwsgierig geworden? Neem contact op!