Follow up training

  • Na verloop van tijd kunnen onderdelen van de theoriestof van de verschillende trainingen wat wegzakken en kan er behoefte zijn aan een follow-up training.
    In onderling overleg bepalen we welke delen wat opgefrist kunnen worden en daar wordt een werkboek-op-maat voor gemaakt.