Boosheid de Baas - agressiereductietraining

 • Doel: boosheid en agressie leren beheersen 

  Sommige kinderen zijn boos, héél boos!
  En boos zijn mag, het heeft tenslotte een functie: het geeft aan dat iemand over je grenzen gaat. En dat mag je natuurlijk duidelijk maken. Maar het is wél de bedoeling dat dat op een assertieve manier gebeurt, met respect voor andermans grenzen.

  Voor kinderen (én volwassenen!) kan dat kan heel lastig zijn, het lontje is kort waardoor er snel agressie optreedt, fysiek en/of verbaal. En dat is vervelend.

  Agressie levert alleen maar verliezers op. Bij het “slachtoffer” leidt het tot pijn en vernedering en het levert de “dader” misschien op korte termijn enige winst op, maar op de lange termijn is het absoluut schadelijk voor het bereiken van zijn of haar doelen. Want niemand wil tenslotte graag omgaan met iemand die zo agressief kan reageren. En daarbij  is het voor het boze kind zelf al helemaal niet fijn om zich zo te voelen. In de training “Boosheid de Baas” gaan we aan de slag met deze boosheid. Het doel is om de agressiviteit om te zetten naar assertiviteit, zodat het leert om zijn/haar grenzen aan te geven op een manier die voor iedereen acceptabel is.

  De training bestaat uit 6-8 individuele* lessen van 60 minuten. 
  Waar werken we aan:

  • Inzicht in de eigen gevoelens, welke gevoelens ken je, wat voel je, wanneer word je boos en waar in je lijf voel je dat?
  • De 5 G’s – gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag, gevolg. 
  • Negatieve niet-helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten
  • Hoe kan je je boosheid laten zakken en veilig uiten?
  • Rustig worden door middel van ontspanningsoefeningen
  • Zeggen waar je last van hebt en compromissen
  • Verschil tussen expres of per ongeluk
  • Omgaan met meedoen en buitensluiten
  • Hoe los je je problemen op?

  *Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen die in een groep aan hun boosheid werken een negatieve invloed op elkaar hebben. Daarom wordt deze training alleen op individuele basis gegeven.

 • Met elke minuut boosheid verlies je zestig seconden geluk.

  — Ralph Waldo Emerson