Beelddenken

 • Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Immers, we kennen dan nog geen woorden. Het taaldenken wordt aangeleerd. Een beelddenker denkt in beelden en gebeurtenissen, waar een taaldenker denkt in woorden en begrippen.

  Door middel van de Ik Leer Leren training, die ik regelmatig geef en die over leerstrategie gaat, zie ik dat heel veel kinderen een beelddenker zijn. Dat is op zich niet zo raar aangezien in deze tijd heel veel dingen visueel worden aangeboden. Denk maar aan filmpjes op Youtube, spelletjes op de PlayStation en XBox, televisie en de digiborden op school. Rondom de kleutertijd ontstaat een voorkeur voor taal- of beelddenken. Deze voorkeur blijft het hele leven en is voor 40% erfelijk bepaald. Een taaldenker verwerkt 2 woorden per seconde, een beelddenker verwerkt maar liefst 32 beelden per seconde!

  Veel beelddenkende kinderen klagen dan ook vaak over een “vol hoofd” en zijn gauw geestelijk moe. Ze hebben moeite met lezen en het vinden van woorden, maar zijn een ster in het beschrijven van plaatsen of het herkennen van gezichten (maar welke naam daar ook weer bij hoort… ☺). Ze overzien het geheel en “lezen” door te kijken naar de context en beelden, naar de vormgeving van de letters en de vorm van de woorden (kijk maar naar het testje hieronder).


  Het onderwijs wordt voor het grootste gedeelte talig aangeboden. Dit is voor beelddenkers heel lastig en het komt regelmatig voor dat een kind het etiket “dyslectisch” krijgt opgeplakt terwijl dat helemaal niet zo hóeft te zijn. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is.

  Wanneer een beelddenkend kind op een ándere manier leert leren is het probleem vaak opgelost.

  De methode Leren Leren voorziet hierin voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs en ook voor volwassenen!

  Met behulp van het Wereldspel kan beelddenken gesignaleerd worden.

  Interesse? Neem contact op!